Despre noi

Compania SC MG Tec Grup SA, înființată în anul 2005, are ca obiect principal de activitate administrarea imobilelor, cod CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, oferă servicii de management și consultanță companiilor, în toate direcțiile, așa cum sunt acestea enumerate mai jos:

  • Direcția juridică
  • Direcția economico-financiară
  • Direcția calitate-mediu
  • Direcția resurse umane
  • Direcția tehnică
  • Direcția SSM
  • Direcția IT

Pe lângă aceste servicii acordate diverselor companii care își desfășoară activitatea în județul Cluj, firma MG Tec Grup a acordat consultanță, prin angajații săi specializați în accesarea de fonduri europene, diverselor companii din Dej, după cum urmează:

  • SC Samus Construcții SA – Dej, proiectul Consolidarea şi creşterea competitivităţii economice a întreprinderii SAMUS CONTRUCTII SA pe piaţa internă şi externă prin dezvoltarea unei noi capacităţi de fabricare a produselor finite din hârtie”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivității Economice” (POS CCE) 2007-2013 Axa Prioritară 1; DMI 1.1; Operaţiunea: Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari, finalizat în septembrie 2012, prin care s-a pus în funcțiune o linie de fabricare hârtie igienică și prosoape de bucătărie din hârtie tissue, în valoare de 21 milioane lei.
  • SC Pehart Tec Tissue SA – Dej (fostă Metalicplas Impex SA), proiectul Consolidarea activităţilor întreprinderii Metalicplas Impex derulate pe piaţa de hârtie, prin achiziţionarea unei linii tehnologice pentru fabricarea hârtiei tissue”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivității Economice” (POS CCE) 2007-2013 Axa Prioritară 1; DMI 1.1; Operaţiunea: Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari, finalizat in octombrie 2013, prin care s-a pus în funcțiune o mașină de fabricare a hârtiei tissue din celuloză, în valoare de 50 milioane lei.
  • SC Termotec SRL – Dej, proiectul “Creșterea competitivității firmei prin implementarea unui sistem informatic integrat“, proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice 2007-2013“, finalizat în iunie 2015, care a constat în implementarea unui Sistem Informatic Integrat ERP, în valoare de 1,7 milioane lei.

SC Pehart Tec Grup SA – Dej (fostă Metalicplas Distribution SA), proiectul “Diversificarea activității S.C. Metalicplas Distribution S.R.L. prin înființarea unei noi unități de producție a hârtiei tissue și a produselor derivate, inclusiv clădirile aferente” co-finanțat în baza schemei de ajutor de stat instituită prin HG 1680/2008, cu modificările și completările ulterioare, finalizat în decembrie 2015, prin care s-a pus în funcțiune o mașină de fabricat hârtie tissue, o linie de fabricat hârtie igienică și prosoape de bucătărie, o mașină de fabricat șervețele și o mașină de fabricat batistuțe din hârtie tissue, precum și clădirea aferentă în care aceste echipamente funcționează, valoarea totală a proiectului fiind de 90,5 milioane lei.